Estimado compañero <nobr><span style="font-size:110%;">Kim Jong Un</span></nobr> pronuncia discurso de orientación política en 10ª reunión de <!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OfficeDocumentSettings>
 <o:AllowPNG/>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->14ª Llegislatura de la APSEstimado compañero <nobr><span style="font-size:110%;">Kim Jong Un</span></nobr> pronuncia discurso de orientación política en 10ª reunión de <!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OfficeDocumentSettings>
 <o:AllowPNG/>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->14ª Llegislatura de la APSEstimado compañero <nobr><span style="font-size:110%;">Kim Jong Un</span></nobr> pronuncia discurso de orientación política en 10ª reunión de <!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OfficeDocumentSettings>
 <o:AllowPNG/>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->14ª Llegislatura de la APSEstimado compañero <nobr><span style="font-size:110%;">Kim Jong Un</span></nobr> pronuncia discurso de orientación política en 10ª reunión de <!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OfficeDocumentSettings>
 <o:AllowPNG/>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->14ª Llegislatura de la APSEstimado compañero <nobr><span style="font-size:110%;">Kim Jong Un</span></nobr> pronuncia discurso de orientación política en 10ª reunión de <!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OfficeDocumentSettings>
 <o:AllowPNG/>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->14ª Llegislatura de la APSEstimado compañero <nobr><span style="font-size:110%;">Kim Jong Un</span></nobr> pronuncia discurso de orientación política en 10ª reunión de <!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OfficeDocumentSettings>
 <o:AllowPNG/>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->14ª Llegislatura de la APSEstimado compañero <nobr><span style="font-size:110%;">Kim Jong Un</span></nobr> pronuncia discurso de orientación política en 10ª reunión de <!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OfficeDocumentSettings>
 <o:AllowPNG/>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->14ª Llegislatura de la APSEstimado compañero <nobr><span style="font-size:110%;">Kim Jong Un</span></nobr> pronuncia discurso de orientación política en 10ª reunión de <!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OfficeDocumentSettings>
 <o:AllowPNG/>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->14ª Llegislatura de la APSEstimado compañero <nobr><span style="font-size:110%;">Kim Jong Un</span></nobr> pronuncia discurso de orientación política en 10ª reunión de <!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OfficeDocumentSettings>
 <o:AllowPNG/>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->14ª Llegislatura de la APSEstimado compañero <nobr><span style="font-size:110%;">Kim Jong Un</span></nobr> pronuncia discurso de orientación política en 10ª reunión de <!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OfficeDocumentSettings>
 <o:AllowPNG/>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->14ª Llegislatura de la APSEstimado compañero <nobr><span style="font-size:110%;">Kim Jong Un</span></nobr> pronuncia discurso de orientación política en 10ª reunión de <!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OfficeDocumentSettings>
 <o:AllowPNG/>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->14ª Llegislatura de la APSEstimado compañero <nobr><span style="font-size:110%;">Kim Jong Un</span></nobr> pronuncia discurso de orientación política en 10ª reunión de <!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OfficeDocumentSettings>
 <o:AllowPNG/>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->14ª Llegislatura de la APS